Παγκόσμιο Καταπίστευμα

Παγκόσμιο Ταμείο  Καταπιστευμάτων & Χρηματοδότηση των Δήμων

(τελευταία ενημέρωση 5/5/2014)

Τι είναι το καταπίστευμα?

Το Καταπίστευμα είναι θεσμός του Κληρονομικού δικαίου (άρθρα 1923 – 1941 του Αστικού Κώδικα). Η έννοια του καταπιστεύματος όπως  νομικά ορίζεται, είναι η σχέση που δημιουργείται κατά τη διάρκεια ζωής ενός ατόμου ή εις θάνατο, από ένα πρόσωπο (ο Ιδρυτής), ο οποίος διαθέτει περιουσιακά στοιχεία υπό τον έλεγχο άλλου προσώπου (ο Διαχειριστής) προς όφελος τρίτου (ο Δικαιούχος).Ο ιδρυτής δηλ. ορίζει για τα περιουσιακά του στοιχεία (κινητά ή ακίνητα) έναν διαχειριστή ο οποίος,  βάσει συγκεκριμένης συμφωνίας, ενεργεί προς όφελος ενός τρίτου προσώπου/οντότητας.

 Το 1930  δημιουργήθηκε η B.I.S. (BANK OF INTERNATIONAL SETTLEMENTS)- Τράπεζα Διεθνών B.I.S. BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTSΔιακανονισμών. Είναι ένας διεθνής οργανισμός αποτελούμενος από κεντρικές τράπεζες, και δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχο καμίας εθνικής κυβέρνησης.

Για ποιο λόγο ιδρύθηκε η τράπεζα αυτή και πώς χρηματοδοτείται? Η τράπεζα ιδρύθηκε για να υποβοηθά την διεθνή νομισματική και χρηματοοικονομική συνεργασία και δρα ως μια τράπεζα για τις κεντρικές τράπεζες.

Στο τέλος της κάθε ημέρας οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή γίνεται από τον κάθε άνθρωπο στην υφήλιο, οποιαδήποτε συναλλαγή εταιρείας κ.λπ. γίνεται εκκαθάριση από την  B.I.S. Η Τράπεζα αυτή δημιουργήθηκε μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο αρχικά από τα μεγάλα κράτη του κόσμου  και συμπληρώθηκε αργότερα από περισσότερα (σύνολο 60 σήμερα).

Για τον λόγο αυτό έχει τρία (3) κεντρικά υποκαταστήματα και έδρες, ένα είναι στην Βασιλεία της Ελβετίας, ένα στην Πόλη του Μεξικού και το τρίτο στο Χόνγκ Κόνγκ.

ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΣΥΝΘΗΚΗ BRETTON WOODS 1944

BRETTON WOODSΤο 1944 έγινε μία σύνοδος στο Bretton Woods, μιά μικρή πόλη των Η.Π.Α. στο New Hampshire της πολιτείας της Νέας Αγγλίας. Στη συνάντηση πήραν μέρος 44 κράτη τα οποία ήταν σύμμαχοι στον Β’ΠΠ, με σκοπό να δουν πώς θα διαχειριστούν τις αποζημιώσεις των Γερμανών από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Αυτός ήταν ο λόγος που προέβαλαν δημόσια για το σκοπό της συνάντησης. Εκεί δημιουργήθηκε η νομοθεσία για την δημιουργία της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Δ.Ν.Τ.(Διεθνές Νομισματικό Ταμείο).

Η  Συνθήκη BRETTON WOODS -1944 εξασφάλισε:

 1. Πρώτον, ότι δεν υπάρχει απευθείας ισοτιμία μεταξύ χρυσού και των νομισμάτων. (το μόνο νόμισμα που θα είχε αντίκρισμα σε χρυσό, θα ήταν το αμερικανικό δολάριο).

 2. Δεύτερον, εξασφάλισε την μονοπωλιακή διακίνηση αγαθών ανάμεσα στις χώρες.

Αυτό σημαίνει ότι εάν για ένα αγαθό η πραγματική του αξία είναι τρεις δραχμές, συμφωνήσαμε όλοι στον πλανήτη (οι κυβερνήσεις) να έχουμε την δυνατότητα να προσαρμόσουμε την χρηματιστηριακή του αξία (και να το πληρώνουμε τελικά) τριάντα. Ήμασταν τόσο βλάκες να το συμφωνήσουμε ; Όχι.

Η συμφωνία ανάμεσα στα Έθνη είχε ως εξής: Την διαφορά αυτή που προκύπτει μπορούμε να την θεωρήσουμε κέρδος! Το 60% αυτού του κέρδους πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο ιδιαίτερο ταμείο το οποίο καλούμε  Παγκόσμιο Ταμείο Καταπιστευμάτων και αποτελείται από πολλούς διαφορετικούς λογαριασμούς (Combined International Collateral Accounts of the global debt facillity). Το σκεπτικό ήταν το εξής: Δημιουργούμε χρήμα από “αέρα” αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό θα επιστρέψει στους λαούς μέσω προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας (humanitarian relief programs).

Το  Παγκόσμιο Ταμείο Καταπιστευμάτων λοιπόν διογκώνεται καθημερινώςUN Emblem - OITC - Letter Seal A. όποτε γίνεται μια συναλλαγή, όποτε υπάρχει μία μεταπώληση πετρελαίου, φυσικού αερίου, σιταριού, αεροπλάνων, αυτοκινήτων, μετοχών στο χρηματιστήριο. ότι γίνεται το οποίο είναι χρηματιστηριακή αξία, το 60% των κερδών της μεταπωλήσεως πηγαίνει στα παγκόσμια ταμεία υπέρ των διαφόρων κρατών του κόσμου. Τα κράτη αυτά έχουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό σε αυτά τα κέρδη.

Η Ελλάδα συμμετείχε σε αυτήν την συνεδρίαση στο Bretton Woods και συνέβαλε  με το δικό της μερίδιο γι’ αυτό τον σκοπό.

Σαν αποτέλεσμα αυτής της συμμετοχής η Ελλάδα έχει δημιουργήσει το δικό της μερίδιο (καταπίστευμα) το οποίο σήμερα είναι περίπου 335 τρισεκατομμύρια δολλάρια. Το αρχικό ποσόν που εδόθη, επενδύθηκε όλα αυτά τα χρόνια σε πολύτιμα μέταλλα, πετρέλαια, κλπ και γι’ αυτό σήμερα έχει φθάσει σ’ αυτό το αστρονομικό ποσό. Το ίδιο έχει συμβεί και με τα καταπιστεύματα των άλλων κρατών. Υπ’ όψη ότι τα κέρδη από τις επενδύσεις του παγκόσμιου καταπιστεύματος είναι ένα γιγαντιαίο ποσό, μιλάμε για 5άκις, 6άκις, 7άκις. Μόνο ο απολογισμός του 2012 έχει 272 μηδενικά από πίσω του, στο Παγκόσμιο Καταπίστευμα (World Trust).

Για να δοθεί όμως η περιουσία αυτή στα διάφορα έθνη πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Χρειάζονται τρείς (3) προϋποθέσεις για να περάσει η περιουσία στις χώρες στις οποίες ανήκει:

 1. Να έχεις ένα Χρηματοοικονομικό εργαλείο δηλαδή Aξιόγραφο, ως εγγύηση, που να έχει αντίκρισμα /δέσμευση σε Χρυσό ή σε Χωράφια ή Βαπόρια κ.λ.π.  Αυτό απαιτείται για να είναι εξασφαλισμένη η επιστροφή του κεφαλαίου στο Παγκόσμιο Καταπίστευμα.

 2. Να έχεις Σκοπό/Σχέδιο (Project) υλοποίησης έργων μέσω των χρημάτων για ανάπτυξη και πρόοδο κοινωνική/ατομική, συγκεκριμένες δράσεις όχι αοριστίες, με χρονοδιάγραμμα και ρήτρες πραγματοποίησης και

 3. Να υπάρχει Θεσμός Δημόσιος. Ο θεσμός μεμονωμένα ή συλλογικά (εδώ να προσέξουμε ότι ο δημόσιος θεσμός προέρχεται από τον Λαό και Λειτουργεί για τον Λαό) θα δώσει την εντολή αίτησης ενδιαφέροντος της ανάληψης για το ποσόν που ενδιαφέρεται.

Θεσμοί στην χώρα μας είναι το Κράτος δηλ. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Οικονομικών, η Εκκλησία δηλ. ο Αρχιεπίσκοπος και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την τοπική αυτο-διοίκηση με την ονομασία “ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ”, οι Δήμοι δηλ. οι Δήμαρχοι με τα δημοτικά συμβούλια! Μόνον αυτοί μπορούν να πάρουν χρήματα από το ελληνικό καταπίστευμα. Μέχρι τώρα όμως κανείς δεν το έκανε για να ευημερήσει η χώρα μας.

Με την ανάλυση αυτή, γίνεται γνωστό τώρα ότι για να μπορέσουμε να πάρουμε τα χρήματα που μας ανήκουν πρέπει να καταθέσουμε ένα Νόμιμο αξιόγραφο, πού θα συνοδεύεται με τους δύο αντίστοιχους παράγοντες, διότι μόνον έτσι ξεκλειδώνει ο Λογαριασμός του Καταπιστεύματος. Τώρα είναι που Λάμπει όλη η Αλήθεια για τον Αρτέμη Σώρρα!

Ο Αρτέμης Σώρρας, έχει την Υποσχετική του χρέους (το Ομόλογο ως εγγύηση), έχει την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα ταμεία, και περιμένει τον Δημόσιο φορέα για να πάρει τα χρήματα που είναι ήδη κατατεθειμένα σε καταπιστευματικό λογαριασμό στο όνομα της Ελληνικής δημοκρατίας!

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ EIE.N.D. (EndNationalDebt)

ei-end-photo-docs--fbΟ Αρτέμης Σώρρας μαζί με τους ανθρώπους του οργανισμού EI-E.N.D., μετά από μία τρομερή προσπάθεια, περίπου 2 χρόνων, κατέθεσαν – και εγκρίθηκαν  από το παγκόσμιο σύστημα- μελέτες για περίπου 50 χιλιάδες έργα συνολικά ( που μέσα σε αυτά τα 50 χιλιάδες έργα μπορεί να συμπεριληφθεί ότι μπορεί να σκεφτεί άνθρωπος σε δήμο).  Το συνολικό ποσό το οποίο έχει κατ’ αρχήν εγκριθεί για την Ελλάδα και για την Κύπρο  είναι δύο τρισεκατομμύρια τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ (2.030 τρις). Και διακόσια δισεκατομμύρια (200δις) για την Κύπρο.
Τα χρήματα αυτά είναι η γενική έγκριση για την Ελλάδα, η οποία πρέπει να μοιραστεί με αναλογία πληθυσμού στην κάθε δημοτική αρχή. Αυτή η αναλογία χρήματος ανά πληθυσμό αν το πάμε κατά κυριολεξία είναι από 150 έως 180 χιλιάδες ευρώ ανά κάτοικο.

Αυτά τα χρήματα μπορούνε να δοθούνε μέσω της δημοτικής αρχής, δηλαδή μέσω της συμμετοχής του δημάρχου, διότι ο δήμαρχος κατά τον νόμο του Καλλικράτη και η δημοτική αρχή έχει αναγνωριστεί και στον Ελληνικό νόμο αλλά και στον παγκόσμιο θεσμό ως αρχηγός κράτους ο δήμαρχος και ως μικρό κράτος η δημοτική αρχή, ο Δήμος. Ως εκ τούτου έχει το δικαίωμα της σφραγίδας, να κατεβούν χρήματα για έργα ανθρωπιστικής βοήθειας και επενδυτικά, ανταποδοτικά και κοινωφελή στην κάθε τοπική κοινωνία – κράτος – δήμο.

Και καλείτε τώρα να συνεργαστεί ο κάθε δήμαρχος δίνοντας, χωρίς να αποκτά υποχρεώσεις, αλλά δίνοντας τη συγκατάθεσή του/εντολή στον συγκεκριμένο άνθρωπο που είναι ο Αρτέμης Σώρρας, να διαθέσει αυτός τις εγγυήσεις προς όφελος των Δήμων και της Ελλάδος συνολικά και να αποταμιευτούν τα χρήματα.

Πηγές

εξωφυλλο-Παγκοσμιου-Καταπιστευματος

Global Collateral Accounts 2007
Διεθνείς Λογαριασμοί Καταπιστευμάτων 2007

Ακολουθεί έγγραφο 112 σελίδων (σε PDF) που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (στην διεύθυνση http://www.scribd.com/doc/135370661/Complete-Puzzle-of-ASBLP-File-of-2007) και φαίνεται να είναι η έκθεση του 2007 των λογαριασμών του παγκόσμιου καταπιστεύματος με την έγκριση και τις υπογραφές της επιτροπής των 300 μεταξύ των οποίων και των δικών μας- υπουργού οικονομικών τότε Γ. Αλογοσκούφη, του πρόεδρου της δημοκρατίας Κ. Παπούλια καθώς και οι καταπιστευματικοί λογαριασμοί καταθέσεων, με υπέρογκα ποσά μετρητών αλλά και χρυσού, από όλες τις χώρες που έλαβαν μέρος.

Εναλλακτικά μπορείτε να δείτε ή/και να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της έκθεσης  από εδώ:
135370661-Complete-Puzzle-of-ASBLP-File-of-2007

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ-ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ-ΣΕΛ2

Διεθνείς θεσμοί που συμμετέχουν σελ. 2

selida-55-56--katapisteuma-ellados

Ελληνικοί λογαριασμοί σε ελληνικές τράπεζες με καταθέσεις στο Παγκόσμιο Καταπίστευμα σελ. 55 & 56

selida-101---ypografi-Papoulia

Υπογραφή Καρόλου Παπούλια  σελ. 101

selida-95--ypografi-alogoskoufis

Υπογραφή Γεωργίου Αλογοσκούφη σελ.95    

selida-107---ypografi-Vasslilaki

Υπογραφή έλληνα πρεσβευτή Αδαμαντίου Βασιλάκη σελ. 107

ΥΠΟΓΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΙΚΗ ΣΕΛ 112

Υπογραφή Κύπριου δικαστή Γεωργίου Πίκη  σελ. 112       

 

Capture

 

Ακολουθεί ανάλογη αναφορά της Παγκόσμιας Τράπεζας (του 2012), για τους καταπιστευματικούς αυτούς λογαριασμούς

audited statements 2012 asblp

audited statements 2012 asblp 2

Μπορείτε να δείτε ή/και να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της έκθεσης 2012 από εδώ:

209255397-World-Bank-2012-Final-Audited-Statement-Files-for-ASBLP-Accounts-Updates-and-Revised-3-30-2012

 

5 thoughts on “Παγκόσμιο Καταπίστευμα

 1. Pingback: Παγκόσμιο Καταπίστευμα |

 2. Pingback: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ

 3. ευχαριστώ για τις πληροφορίες – να αναφέρουμε όμως και το γεγονός ότι το δάνειο είναι άτοκο (0% ΕΠΙΤΟΚΙΟ) και έχει διάρκεια αποπληρωμής εώς και 100 χρόνια.

 4. Δεν έχει νόημα !!!!! Από την στιγμή που αδυνατεί κάποια πτωχή χώρα να επιστρέψει το υποτιθέμενα δικά της χρήματα … για ποιο λόγο να τα ζητήσει?? Το σύστημα αυτό του καταπιστευματος δημιουργηθηκε -ως δόλωμα- με σκοπό όμως να έχει όλα τα κράτη υπόδουλα! Πουλάνε όπως λένε “αέρα” και ρουφάνε το αίμα των λαών.

  • Οι υπέρογκοι λογαριασμοί καταπιστεύματος μπορεί να δημιουργήθηκαν στα “χαρτιά”, εννοωντας χρηματιστηριακές αξίες, επενδύσεις χρηματιστηριακών κεφαλαίων, τόκους κ.λ.π. αλλά στηρίζονται σε αποθέματα τόνων χρυσού και πολύτιμων μετάλλων. Αυτά μπορεί να μην τρώγονται, αλλά πάντως είναι η σταθερή βάση της οικονομίας/χρηματιστικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν θεωρούνται “αέρας”. Τα καταπιστεύματα από όποια πληροφορία μας έχει περιέλθει, φτιάχτηκαν με φανερό σκοπό μια κάποια πλανητική ισορροπία, αλλα το τραπεζικό σύστημα, που διαχειρίζεται την κίνηση των καταπιστευμάτων, είναι στα χέρια των Τραπεζιτών-Τοκογλύφων και λειτούργησε ανεξέλεγκτα και ανεξάρτητα από την βούληση των κρατών μέχρι τις ημέρες μας. Γιαυτό και σχεδόν καμία Κεντρική Τράπεζα κράτους στον κόσμο δεν είναι κρατική αλλά ιδιωτική (ελάχιστες εξαιρέσεις βλ. πολέμους τα τελευταία χρόνια).
   Εν ολίγοις η άποψή μας είναι ότι τα χρήματα/υλικός πλούτος υπάρχουν, δεν χρειάζεται να πεινάμε, δουλεύοντας 20 ωρες την ημέρα μεροδούλι-μεροφάι στην φάμπρικα. Την απελευθέρωση της χώρας χρειαζόμαστε από ξένα δεσμά και πολίτες που να ξέρουν ΑΚΡΙΒΩΣ τι νακάνουν την ελευθερία τους αυτή…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s